• bottle

  Zaktualizowano na podstawie nowych dowodów naukowych

  W szkoleniu z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych (BLS) dla personelu medycznego kładzie się nacisk na zrozumienie znaczenia podjęcia wczesnej RKO oraz defibrylacji, prawidłowej techniki RKO, właściwego postępowania w zadławieniu, korzystania z AED, oraz roli, jaką odgrywa każde z ogniw w łańcuchu przeżycia.
  Obsługiwane języki
  arabski, angielski, niemiecki, włoski, japoński, polski, portugalski, hiszpański
  Dostępne formaty
  Szkolenie tradycyjne, szkolenie łączone (część teoretyczna on-line, cześć praktyczna przy manekinie) oraz eBook
 • bottle

  Zaktualizowano na podstawie nowych dowodów naukowych

  Kurs ACLS jest przeznaczony dla personelu medycznego, który kieruje leczeniem nagłego zatrzymania krążenia (NZK) i oddechu lub innych nagłych przypadków związanych z układem krążenia, lub w nim uczestniczy. Personel ten obejmuje osoby wchodzące w skład zespołów ratownictwa medycznego, jak również personel oddziałów ratunkowych i intensywnej terapii, taki jak lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni oraz inne osoby, które chcą uzyskać certyfikat ukończenia kursu ACLS z przyczyn zawodowych lub innych.
  Obsługiwane języki
  angielski, niemiecki, włoski, japoński, polski, portugalski, hiszpański
  Dostępne formaty
  Szkolenie tradycyjne prowadzone przez instruktora, mieszane oraz internetowe
 • Kurs przeznaczony jest dla doświadczonego personelu medycznego, który kieruje wykorzystaniem lub korzysta z umiejętności w zakresie podstawowych i zaawansowanych czynności resuscytacyjnych, zapoznają się z odczytami EKG i interpretują je, rozumieją aspekty farmakologiczne zaawansowanych czynności resuscytacyjnych i regularnie prowadzą ocenę lub uczestniczą w ocenie nagłych przypadków oraz udzielaniu pomocy pacjentom w stanie przedzawałowym, przechodzącym nagłe zatrzymanie akcji serca lub wymagającym opieki poresuscytacyjnej.
  Obsługiwane języki
  angielski, japoński
  Dostępne formaty
  Szkolenie tradycyjne (w klasie)
 • bottle

  Zaktualizowano na podstawie nowych dowodów naukowych

  Szereg symulacji przypadków związanych z udzielaniem pomocy doraźnej dzieciom pomaga w nauczaniu systematycznego podejścia do oceny przypadku dziecka, podstawowych czynności resuscytacyjnych, algorytmów postępowania, skutecznej resuscytacji oraz dynamiki pracy zespołu.
  Obsługiwane języki
  angielski, niemiecki, japoński, hiszpański
  Dostępne formaty
  Szkolenie tradycyjne (stacjonarne w centrum szkoleniowym), eBook
 • bottle

  Zaktualizowano na podstawie nowych dowodów naukowych

  Szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób z ograniczonym przygotowaniem medycznym lub bez takiego przygotowania, które muszą nauczyć się RKO oraz korzystania z automatycznego defibrylatora zewnętrznego na potrzeby wykonywania obowiązków w związku z wymogiem nałożonym przepisami lub innymi wymaganiami.
  Obsługiwane języki
  angielski, włoski, polski
  Dostępne formaty
  Zajęcia tradycyjne
 • bottle

  Zaktualizowano na podstawie nowych dowodów naukowych

  Szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób z ograniczonym przygotowaniem medycznym lub bez takiego przygotowania, które muszą nauczyć się pierwszej pomocy, RKO oraz korzystania z automatycznego defibrylatora zewnętrznego na potrzeby wykonywania obowiązków w związku z wymogiem nałożonym przepisami lub innymi wymaganiami.
  Obsługiwane języki
  angielski, niemiecki, japoński, polski, hiszpański
  Dostępne formaty
  Zajęcia tradycyjne, blended learning, eBook
 • bottle

  Zaktualizowano na podstawie nowych dowodów naukowych

  Ten kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć podstawowe umiejętności udzielania pierwszej pomocy, czyli wykonywania RKO obejmującej wyłącznie uciśnięcia klatki piersiowej (RKO Hands-Only), wykonywania RKO u niemowląt i dzieci łączącej uciśnięcia klatki piersiowej z oddechami ratunkowymi, korzystania z defibrylatora AED, a także postępowania w przypadku zadławienia.
  Obsługiwane języki
  angielski, portugalski, hiszpański
  Dostępne formaty
  Kurs prowadzony jest przez instruktora AHA lub inną osobę posiadającą stosowne przeszkolenie w zakresie jego tematyki.
 • bottle

  Zaktualizowano na podstawie nowych dowodów naukowych

  Podręcznik doraźnego postępowania w zaburzeniach krążenia dla pracowników służby zdrowia z 2015 r. to kluczowa lektura dla personelu medycznego. Często jest to wyposażenie szpitalnych szafek oraz materiał, do którego sięgają osoby znajdujące się jako pierwsze na miejscu zdarzenia.
  Obsługiwane języki
  angielski, niemiecki, japoński, hiszpański
  Dostępne formaty
  Printed handbook; eBook
 • bottle

  Zaktualizowano na podstawie nowych dowodów naukowych

  Wytyczne z 2015 r. dotyczące Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej oraz Doraźnego Postępowania w Zaburzeniach Krążenia opublikowane przez American Heart Association (Wytyczne AHA z 2015 r.) to najlepsze źródło wiedzy dla profesjonalistów. Książka ta jest przeznaczona dla pracowników pogotowia oraz oddziałów intensywnej terapii, osób udzielających pomocy w nagłych przypadkach, a także dla ustawodawców i decydentów. Obowiązkowo powinna znajdować się w każdej bibliotece.
  Obsługiwane języki
  angielski, japoński
  Dostępne formaty
  Wersja drukowana, On-line
 • W przypadku nagłego zatrzymania krążenia liczy się każda sekunda. Nagłe zatrzymanie krążenia może zdarzyć się wszędzie, często, gdy jesteśmy w domu, w pracy lub gdy dobrze się bawimy. I może dotknąć kogoś, kogo znasz lub kochasz. Z każdą minutą zwłoki w podjęciu RKO szanse chorego na przeżycie maleją o 10%. Natychmiastowe podjęcie RKO przez osobę znajdującą się w pobliżu może podwoić, a nawet potroić szansę na przeżycie.
  Obsługiwane języki
  Dostępne formaty
 • bottle

  Zaktualizowano na podstawie nowych dowodów naukowych

  Ten kurs – przeznaczony dla personelu medycznego mającego styczność z pacjentami pediatrycznymi – pozwala na zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie oceny stanu pacjenta, rozpoznawania przyczyn oraz doraźnego postępowania w zaburzeniach oddychania i/lub krążenia oraz nagłym zatrzymaniu krążenia i oddechu.
  Obsługiwane języki
  angielski, japoński, hiszpański
  Dostępne formaty
  Szkolenie prowadzone przez instruktora, podręcznik w wersji elektronicznej