• Updated with 2020 Science

  W szkoleniu z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych (BLS) dla personelu medycznego kładzie się nacisk na zrozumienie znaczenia podjęcia wczesnej RKO oraz defibrylacji, prawidłowej techniki RKO, właściwego postępowania w zadławieniu, korzystania z AED, oraz roli, jaką odgrywa każde z ogniw w łańcuchu przeżycia.
 • Kurs ACLS jest przeznaczony dla personelu medycznego, który kieruje leczeniem nagłego zatrzymania krążenia (NZK) i oddechu lub innych nagłych przypadków związanych z układem krążenia, lub w nim uczestniczy. Personel ten obejmuje osoby wchodzące w skład zespołów ratownictwa medycznego, jak również personel oddziałów ratunkowych i intensywnej terapii, taki jak lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni oraz inne osoby, które chcą uzyskać certyfikat ukończenia kursu ACLS z przyczyn zawodowych lub innych.
 • Kurs przeznaczony jest dla doświadczonego personelu medycznego, który kieruje wykorzystaniem lub korzysta z umiejętności w zakresie podstawowych i zaawansowanych czynności resuscytacyjnych, zapoznają się z odczytami EKG i interpretują je, rozumieją aspekty farmakologiczne zaawansowanych czynności resuscytacyjnych i regularnie prowadzą ocenę lub uczestniczą w ocenie nagłych przypadków oraz udzielaniu pomocy pacjentom w stanie przedzawałowym, przechodzącym nagłe zatrzymanie akcji serca lub wymagającym opieki poresuscytacyjnej.
 • Szereg symulacji przypadków związanych z udzielaniem pomocy doraźnej dzieciom pomaga w nauczaniu systematycznego podejścia do oceny przypadku dziecka, podstawowych czynności resuscytacyjnych, algorytmów postępowania, skutecznej resuscytacji oraz dynamiki pracy zespołu.
 • Updated with 2020 Science

  Szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób z ograniczonym przygotowaniem medycznym lub bez takiego przygotowania, które muszą nauczyć się RKO oraz korzystania z automatycznego defibrylatora zewnętrznego na potrzeby wykonywania obowiązków w związku z wymogiem nałożonym przepisami lub innymi wymaganiami.
 • Updated with 2020 Science

  Szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób z ograniczonym przygotowaniem medycznym lub bez takiego przygotowania, które muszą nauczyć się pierwszej pomocy, RKO oraz korzystania z automatycznego defibrylatora zewnętrznego na potrzeby wykonywania obowiązków w związku z wymogiem nałożonym przepisami lub innymi wymaganiami.
 • Updated with 2020 Science

  Ten kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć podstawowe umiejętności udzielania pierwszej pomocy, czyli wykonywania RKO obejmującej wyłącznie uciśnięcia klatki piersiowej (RKO Hands-Only), wykonywania RKO u niemowląt i dzieci łączącej uciśnięcia klatki piersiowej z oddechami ratunkowymi, korzystania z defibrylatora AED, a także postępowania w przypadku zadławienia.
 • Updated with 2020 Science

  Podręcznik doraźnego postępowania w zaburzeniach krążenia dla pracowników służby zdrowia z 2015 r. to kluczowa lektura dla personelu medycznego. Często jest to wyposażenie szpitalnych szafek oraz materiał, do którego sięgają osoby znajdujące się jako pierwsze na miejscu zdarzenia.
 • Updated with 2020 Science

  Wytyczne z 2020 r. dotyczące Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej oraz Doraźnego Postępowania w Zaburzeniach Krążenia opublikowane przez American Heart Association (Wytyczne AHA z 2020 r.) to najlepsze źródło wiedzy dla profesjonalistów. Książka ta jest przeznaczona dla pracowników pogotowia oraz oddziałów intensywnej terapii, osób udzielających pomocy w nagłych przypadkach, a także dla ustawodawców i decydentów. Obowiązkowo powinna znajdować się w każdej bibliotece.
 • W przypadku nagłego zatrzymania krążenia liczy się każda sekunda. Nagłe zatrzymanie krążenia może zdarzyć się wszędzie, często, gdy jesteśmy w domu, w pracy lub gdy dobrze się bawimy. I może dotknąć kogoś, kogo znasz lub kochasz. Z każdą minutą zwłoki w podjęciu RKO szanse chorego na przeżycie maleją o 10%. Natychmiastowe podjęcie RKO przez osobę znajdującą się w pobliżu może podwoić, a nawet potroić szansę na przeżycie.
 • Updated with 2020 Science

  Ten kurs – przeznaczony dla personelu medycznego mającego styczność z pacjentami pediatrycznymi – pozwala na zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie oceny stanu pacjenta, rozpoznawania przyczyn oraz doraźnego postępowania w zaburzeniach oddychania i/lub krążenia oraz nagłym zatrzymaniu krążenia i oddechu.