Wytyczne z 2020 r. dotyczące Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej oraz Doraźnego Postępowania w Zaburzeniach Krążenia opublikowane przez American Heart Association

Wytyczne AHA z 2020 r. publikowane co 5 lat po zakrojonej na szeroką skalę globalnej debacie naukowej na temat resuscytacji i osiągnięciu porozumienia stanowią bazę wszystkich produktów AHA służących ratowaniu życia oraz wielu protokołów obowiązujących w szpitalach i wśród służb ratunkowych na całym świecie. Kluczowym produktem AHA jest wersja drukowana Wytycznych z 2020 r. dotyczących Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej oraz Doraźnego Postępowania w Zaburzeniach Krążenia opublikowanych przez AHA, która została opublikowana w wersji on-line 18 października 2020 r. w czasopiśmie Circulation. Zaktualizowane wytyczne odzwierciedlają najnowszy stan wiedzy na temat resuscytacji oraz zalecenia dotyczące postępowania oparte na dokumencie pt. 2020 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care with Treatment Recommendations (CoSTR) [Międzynarodowe porozumienie w sprawie wytycznych dotyczących resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz postępowania przy zaburzeniach krążenia i leczenia z 2020 r.].

Grupa docelowa

Format

Powrót do wszystkich kursów

Updated with 2020 Science

Obsługiwane języki
angielski, japoński
Dostępne formaty
Wersja drukowana, On-line