Podręcznik doraźnego postępowania w zaburzeniach krążenia dla pracowników służby zdrowia z 2015 r.

To kieszonkowe źródło wiedzy zapewnia wygodny i szybki dostęp do najnowszej naukowej wiedzy o resuscytacji oraz informacji na temat postępowania.

Cechy i korzyści

  • Odzwierciedla Wytyczne z 2015 r. dotyczące Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej oraz Doraźnego Postępowania w Zaburzeniach Krążenia opublikowane przez AHA w formie wygodnej dla personelu medycznego.
  • Łatwe i przejrzyste algorytmy oraz informacje na temat podawania leków
  • Przewodniki krok-po-kroku oraz listy kontrolne ułatwiające pracownikom służby zdrowia wykonywanie odpowiednich czynności służących zapewnieniu wysokiej jakości pomocy
  • Format ułatwiający korzystanie

Grupa docelowa

Format

Treść

Powrót do wszystkich kursów

Updated with 2020 Science

Obsługiwane języki
angielski, niemiecki, japoński, hiszpański
Dostępne formaty
Printed handbook; eBook