Zaawansowane czynnosci resuscytacyjne dla doświadczonego personelu medycznego (ACLS EP)

Kurs zaawansowanych czynności resuscytacyjnych dla doświadczonego personelu medycznego ma na celu poprawę rezultatów niesienia doraźnej pomocy w złożonych przypadkach krążeniowych, oddechowych, metabolicznych, toksykologicznych i innych dzięki rozszerzeniu treści kursu zaawansowanych czynności resuscytacyjnych oraz zachęcaniu do krytycznego myślenia i rozwijania strategii podejmowania decyzji. Poprzez instrukcje i aktywne uczestnictwo w scenariuszach przypadków uczestnicy doskonalą swoje umiejętności w zakresie stawiania diagnozy różnicującej oraz niesienia pomocy pacjentom w stanie przedzawałowym, pacjentom doświadczającym zatrzymania akcji serca oraz wymagającym opieki poresuscytacyjnej.

Cechy i korzyści

  • Odzwierciedla stan wiedzy przedstawiony w wytycznych American College of Cardiology Foundation/AHA z 2013 r. dotyczących postępowania w przypadku zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST w badaniu EKG oraz zaktualizowanych wytycznych ACCF/AHA z 2012 r. dotyczących postępowania z pacjentami z dusznicą bolesną niestabilną/zawałem mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST w EKG.
  • Wykorzystanie scenariuszy opartych na przypadkach umożliwiające wyjście poza algorytmy i pokazanie uczestnikom, jak stosować krytyczne myślenie na potrzeby szybkiego uzyskania diagnozy różnicującej oraz skutecznie reagować; więcej przypadków i informacji, o które prosili uczestnicy, w tym aspekty farmakologiczne, toksykologiczne, oddechowe i metaboliczne.
  • 68 scenariuszy, w tym obejmujące sytuacje poza szpitalem, sytuacje na oddziałach ratunkowych oraz w szpitalach, na potrzeby jak najlepszego dostosowania kursu do potrzeb uczestników.
  • Egzamin z zaawansowanych czynności resuscytacyjnych dla personelu medycznego jest zdawany w trybie on-line przed zajęciami, co pozwala uczestnikom poświęcić więcej czasu na uczenie się i wymianę doświadczenia z innymi osobami obecnymi na kursie.

Grupa docelowa

Treść i moduły

Rodzaj zaświadczenia o ukończeniu kursu

Powrót do wszystkich kursów
Obsługiwane języki
angielski, japoński
Dostępne formaty
Szkolenie tradycyjne (w klasie)