Kurs ACLS dla personelu medycznego

Zaawansowane czynności resuscytacyjne (ACLS), w których położono nacisk na znaczenie ciągłej RKO wysokiej jakości, bazują na umiejętnościach z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych (BLS). Uczestnicy kursu rozwijają swoje umiejętności w zakresie diagnozowania oraz podejmowania interwencji w przypadku nagłego zatrzymania krążenia i oddechu, ostrej arytmii, świeżego udaru i ostrych zespołów wieńcowych oraz w okresie po powrocie spontanicznego krążenia przez ćwiczenia praktyczne i aktywne uczestnictwo w symulowanych przypadkach.

Jest to międzynarodowa wersja kursu ACLS w języku angielskim

Grupa docelowa

Treść i moduły

Materiały dla uczestnika

Materiały dla instruktora

Format kursu i egzamin

Rodzaj zaświadczenia o ukończeniu kursu

Powrót do wszystkich kursów
bottle

Zaktualizowano na podstawie nowych dowodów naukowych

Obsługiwane języki
angielski, niemiecki, włoski, japoński, polski, portugalski, hiszpański
Dostępne formaty
Szkolenie tradycyjne prowadzone przez instruktora, mieszane oraz internetowe