Kurs ACLS dla personelu medycznego

Zaawansowane czynności resuscytacyjne (ACLS), w których położono nacisk na znaczenie ciągłej RKO wysokiej jakości, bazują na umiejętnościach z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych (BLS). Uczestnicy kursu rozwijają swoje umiejętności w zakresie diagnozowania oraz podejmowania interwencji w przypadku nagłego zatrzymania krążenia i oddechu, ostrej arytmii, świeżego udaru i ostrych zespołów wieńcowych oraz w okresie po powrocie spontanicznego krążenia przez ćwiczenia praktyczne i aktywne uczestnictwo w symulowanych przypadkach.

Jest to międzynarodowa wersja kursu ACLS w języku angielskim

Grupa docelowa

Treść i moduły

Rodzaj zaświadczenia o ukończeniu kursu

Powrót do wszystkich kursów
Obsługiwane języki
angielski, niemiecki, włoski, japoński, portugalski, hiszpański
Dostępne formaty
Szkolenie tradycyjne prowadzone przez instruktora, mieszane oraz internetowe