Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS)

Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) to zespół zabiegów o zasadniczym znaczeniu dla ratowania życia po wystąpieniu nagłego zatrzymania krążenia. Opracowany przez AHA kurs BLS został zaktualizowany w oparciu o najnowsze dane naukowe zawarte w Wytycznych American Heart Association w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) oraz doraźnego postępowania w zaburzeniach krążenia z 2015 roku. Jest to tradycyjny kurs prowadzony przez instruktora z wykorzystaniem materiałów wideo, który pozwala na nabycie umiejętności w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych prowadzonych zarówno przez jednego ratownika, jak i przez zespół w warunkach szpitalnych oraz przedszpitalnych.

Grupa docelowa

Treść i moduły

Materiały dla uczestnika

Materiały dla instruktora

Format kursu i egzamin

Rodzaj zaświadczenia o ukończeniu kursu

Powrót do wszystkich kursów
bottle

Zaktualizowano na podstawie nowych dowodów naukowych

Obsługiwane języki
arabski, angielski, niemiecki, włoski, japoński, polski, portugalski, hiszpański
Dostępne formaty
Szkolenie tradycyjne, szkolenie łączone (część teoretyczna on-line, cześć praktyczna przy manekinie) oraz eBook