Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS)

Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) to zespół zabiegów o zasadniczym znaczeniu dla ratowania życia po wystąpieniu nagłego zatrzymania krążenia. Opracowany przez AHA kurs BLS został zaktualizowany w oparciu o najnowsze dane naukowe zawarte w Wytycznych American Heart Association w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) oraz doraźnego postępowania w zaburzeniach krążenia z 2015 roku. Jest to tradycyjny kurs prowadzony przez instruktora z wykorzystaniem materiałów wideo, który pozwala na nabycie umiejętności w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych prowadzonych zarówno przez jednego ratownika, jak i przez zespół w warunkach szpitalnych oraz przedszpitalnych.

Grupa docelowa

Treść i moduły

Rodzaj zaświadczenia o ukończeniu kursu

Powrót do wszystkich kursów

Updated with 2020 Science

Obsługiwane języki
arabski, angielski, niemiecki, włoski, japoński, portugalski, hiszpański
Dostępne formaty
Szkolenie tradycyjne, szkolenie łączone (część teoretyczna on-line, cześć praktyczna przy manekinie) oraz eBook