RKO Family & Friends®

Kurs ten pozwala zdobyć podstawowe umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, czyli wykonywania RKO Hands-Only u osób dorosłych obejmującej tylko uciśnięcia klatki piersiowej, wykonywania RKO u dzieci łączącej uciśnięcia klatki piersiowej z oddechami ratunkowymi, korzystania z defibrylatora AED u dorosłych i dzieci, wykonywania RKO u niemowląt, a także postępowania w przypadku zadławienia u dorosłych, dzieci i niemowląt. Ten kurs może być prowadzony zarówno przez instruktora AHA, jak i osobę przeszkoloną w zakresie jego tematyki, zgodnie z podręcznikiem dla osoby prowadzącej kurs i filmem umożliwiającym zdobycie umiejętności praktycznych. Część praktyczna, skupiona głównie wokół umiejętności prowadzenia RKO, bazuje na ćwiczeniach wykonywanych podczas oglądania filmu. Skuteczność tej metody została potwierdzona naukowo.

Uczestnicy

Tematyka i moduły kursu

Rodzaj zaświadczenia o ukończeniu kursu

Powrót do wszystkich kursów

Updated with 2020 Science

Obsługiwane języki
angielski, portugalski, hiszpański
Dostępne formaty
Kurs prowadzony jest przez instruktora AHA lub inną osobę posiadającą stosowne przeszkolenie w zakresie jego tematyki.