RKO Family & Friends®

Kurs ten pozwala zdobyć podstawowe umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, czyli wykonywania RKO Hands-Only u osób dorosłych obejmującej tylko uciśnięcia klatki piersiowej, wykonywania RKO u dzieci łączącej uciśnięcia klatki piersiowej z oddechami ratunkowymi, korzystania z defibrylatora AED u dorosłych i dzieci, wykonywania RKO u niemowląt, a także postępowania w przypadku zadławienia u dorosłych, dzieci i niemowląt. Ten kurs może być prowadzony zarówno przez instruktora AHA, jak i osobę przeszkoloną w zakresie jego tematyki, zgodnie z podręcznikiem dla osoby prowadzącej kurs i filmem umożliwiającym zdobycie umiejętności praktycznych. Część praktyczna, skupiona głównie wokół umiejętności prowadzenia RKO, bazuje na ćwiczeniach wykonywanych podczas oglądania filmu. Skuteczność tej metody została potwierdzona naukowo.

Uczestnicy

Tematyka i moduły kursu

Materiały dla uczestnika

Materiały dla osoby prowadzącej kurs

Format kursu i egzamin

Rodzaj zaświadczenia o ukończeniu kursu

Aktualizacje

Powrót do wszystkich kursów
bottle

Zaktualizowano na podstawie nowych dowodów naukowych

Obsługiwane języki
angielski, portugalski, hiszpański
Dostępne formaty
Kurs prowadzony jest przez instruktora AHA lub inną osobę posiadającą stosowne przeszkolenie w zakresie jego tematyki.