Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dzieci (PALS)

Tradycyjne szkolenie z udziałem instruktora oparte jest na materiałach wideo i szeregu symulacji przypadków związanych z udzielaniem pomocy doraźnej dzieciom w celu wzmocnienia ważnych koncepcji systematycznego podejścia do oceny przypadku dziecka, podstawowych czynności resuscytacyjnych, algorytmów postępowania, skutecznej resuscytacji oraz dynamiki pracy zespołu. Celem kursu zaawansowanych czynności resuscytacyjnych u dzieci jest poprawa jakości opieki świadczonej dzieciom poważnie chorym lub rannym, przejawiająca się lepszymi rezultatami.

Cechy i korzyści

  • Zajęcia w klasie przeznaczone dla osób, które wolą interakcję w grupie i którym zależy podczas uczenia się na otrzymaniu informacji zwrotnej
  • Szkolenie prowadzone we współpracy z American Academy of Pediatrics
  • Wykorzystanie stacji szkoleniowych, w których ćwiczy się kluczowe umiejętności, biorąc udział w symulacjach scenariuszy klinicznych, co zachęca do aktywnego uczestnictwa
  • Tradycyjne szkolenie praktyczne pomaga uzyskać wprawę w korzystaniu ze zdobywanych umiejętności

Grupa docelowa

Treść i moduły

Czas trwania

Rodzaj zaświadczenia o ukończeniu kursu

Powrót do wszystkich kursów
Obsługiwane języki
angielski, niemiecki, japoński, hiszpański
Dostępne formaty
Szkolenie tradycyjne (stacjonarne w centrum szkoleniowym), eBook