Kurs PEARS dla personelu medycznego

Organizowany przez AHA kurs PEARS (Ocena stanu, rozpoznawanie przyczyn oraz stabilizacja pacjentów pediatrycznych w nagłych sytuacjach zdrowotnych) został zaktualizowany o zmiany wprowadzone w Wytycznych AHA w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz doraźnego postępowania w zaburzeniach krążenia z 2015 r. Na kursie stacjonarnym prowadzonym przez instruktora uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie szybkiej oceny stanu, rozpoznania przyczyn oraz stabilizacji stanu pacjenta w nagłych sytuacjach zdrowotnych w sposób systemowy.

Celem kursu PEARS jest przygotowanie personelu medycznego do przeprowadzania oceny stanu, szybkiego rozpoznawania przyczyn, niezwłocznej komunikacji oraz podejmowania natychmiastowej interwencji u pacjentów z zaburzeniami oddychania, we wstrząsie oraz z nagłym zatrzymaniem krążenia i oddychania w ramach sprawnie działającego zespołu resuscytacyjnego.

Uczestnicy

Tematy i moduły kursu

Certyfikat ukończenia kursu

Powrót do wszystkich kursów

Updated with 2020 Science

Obsługiwane języki
angielski, japoński, hiszpański
Dostępne formaty
Szkolenie prowadzone przez instruktora, podręcznik w wersji elektronicznej