Kurs PEARS dla personelu medycznego

Organizowany przez AHA kurs PEARS (Ocena stanu, rozpoznawanie przyczyn oraz stabilizacja pacjentów pediatrycznych w nagłych sytuacjach zdrowotnych) został zaktualizowany o zmiany wprowadzone w Wytycznych AHA w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz doraźnego postępowania w zaburzeniach krążenia z 2015 r. Na kursie stacjonarnym prowadzonym przez instruktora uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie szybkiej oceny stanu, rozpoznania przyczyn oraz stabilizacji stanu pacjenta w nagłych sytuacjach zdrowotnych w sposób systemowy.

Celem kursu PEARS jest przygotowanie personelu medycznego do przeprowadzania oceny stanu, szybkiego rozpoznawania przyczyn, niezwłocznej komunikacji oraz podejmowania natychmiastowej interwencji u pacjentów z zaburzeniami oddychania, we wstrząsie oraz z nagłym zatrzymaniem krążenia i oddychania w ramach sprawnie działającego zespołu resuscytacyjnego.

Uczestnicy

Tematy i moduły kursu

Materiały dla uczestnika

Materiały dla instruktora

Format kursu

Certyfikat ukończenia kursu

Aktualizacje

Powrót do wszystkich kursów
bottle

Zaktualizowano na podstawie nowych dowodów naukowych

Obsługiwane języki
angielski, japoński, hiszpański
Dostępne formaty
Szkolenie prowadzone przez instruktora, podręcznik w wersji elektronicznej